29 januari 2020

CNV Onderwijs: ‘Vandaag nog beginnen aan harmonisatie salarissen’

foto: Wilbert van Woensel

Minister Slob pleit op de site van De Telegraaf voor één gezamenlijke cao voor primair en voortgezet onderwijs en erkent dat er daarvoor extra geld bij moet komen. CNV Onderwijs is blij met die erkenning en ziet ook de meerwaarde van één cao.

‘Maar wij vinden het te gemakkelijk dat hij daarvoor de bal bij een nieuw kabinet neerlegt’, zegt waarnemend voorzitter Jan de Vries: ‘Zeker niet nu belangrijke delen van Kamer en Kabinet streven naar harmonisatie van de salarissen. CNV Onderwijs zou daarom graag met het kabinet en de werkgevers afspraken maken over hoe we dit doel binnen afzienbare termijn kunnen bereiken. Voor veel kabinetsbeleid geldt dat het pas in een volgende kabinetsperiode volledig gerealiseerd kan worden. Daarvoor is er een meerjarenbegroting. Dus laten we vandaag nog beginnen aan een nieuw toekomstperspectief voor het onderwijs. Met afspraken over een eerlijk geharmoniseerd salaris, minder werkdruk, meer professionele ruimte en meer tijd voor de ontwikkeling en begeleiding van leerlingen.’