3 november 2019

CNV Onderwijs: toch staken woensdag!

foto: Wilbert van Woensel

De extra €460 miljoen waarover vrijdag werd bericht en dat direct ten goede komt aan het onderwijspersoneel is geen structureel geld. Het was daarom een inschattingsfout van ons om met dit resultaat de staking af te blazen’, zegt Jan de Vries, waarnemend voorzitter van CNV Onderwijs.

‘Want de emoties zijn daarmee niet weg. Veel werkenden in het onderwijs willen toch laten blijken dat het niet voldoende is en dat er structureel geld bij moet. Dat begrijpen wij heel goed. Daarom trekken wij ons besluit van vrijdag in en kan ieder lid van CNV Onderwijs indien nodig een beroep doen op een stakingsuitkering en op onze ondersteuning. Dit besluit hebben wij genomen in goed overleg met het sectorbestuur Onderwijs, de directe vertegenwoordigers van onze leden.’

‘Toch kunnen wij naar onze overtuiging die €460 miljoen niet laten liggen. Wij willen dat geld goed besteden en rechtstreeks ten goede laten komen aan het onderwijspersoneel. Daarover hebben wij afspraken gemaakt in het convenant.’

‘Wat ieder ook van de extra middelen vindt en welke keus woensdag wordt gemaakt, laten we vooral respect hebben voor ieders besluit. We streven tenslotte allemaal naar hetzelfde doel. Het onderwijs is juist nu niet gebaat bij verdeeldheid. Daarvoor zijn onze problemen te groot. Daarom blijven wij samen strijden voor structureel meer geld voor onderwijs. Dat verdient al het onderwijspersoneel, dat verdienen onze kinderen en dat verdient onze samenleving!’