21 september 2020

CNV Onderwijs: teken petitie voor kleinere klassen

Foto Wilbert van Woensel

Met de verkiezingen in aantocht, roept CNV Onderwijs, samen met twaalf andere onderwijsorganisaties, de politiek op te investeren in kleinere klassen in PO en VO. Komende jaren moet er stapsgewijs worden toegewerkt naar een maximum van 21 leerlingen.

Jan de Vries, voorzitter CNV Onderwijs: ‘Er moet structureel geïnvesteerd worden om problemen structureel op te lossen. Om het lerarentekort tegen te gaan, moet de werkdruk omlaag en de salarissen omhoog. In kleinere klassen kunnen leerkrachten meer aandacht besteden aan hun leerlingen en dat komt de kwaliteit van het onderwijs en hun werkplezier ten goede. Afhankelijk van de mogelijkheden en behoeften van een team, kan een school het extra geld inzetten voor groepsverkleining of extra handen in de klas. De financiering moet gericht zijn op een maximum klassengrootte van 21 leerlingen.’ Teken daarom de petitie: https://kleinereklassen.petities.nl/