16 mei 2017

CNV Onderwijs stemt in met onderhandelaarsresultaat CAO GAO

Leden van CNV Onderwijs hebben unaniem ingestemd met het onderhandelaarsresultaat voor de cao voor de Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureaus (GAO). Ook het bestuur van CNV Onderwijs, de andere bonden en de werkgevers hebben ingestemd.

Het onderhandelingsresultaat houdt in hoofdlijnen in:
– 1% incidentele loonsverhoging per 1 januari 2017, 1% structurele loonsverhoging per 1 juni 2017, 0.5% incidentele loonsverhoging per 1 januari 2018, 0.5% structurele loonsverhoging per 1 januari 2018;
– De BHV-toelage wordt verhoogd van € 8.75 naar € 12.50 per maand;
– Het aantal jaargesprekken tussen werkgever en werknemer gaat van drie naar twee;
– Er worden kaders uitgewerkt voor de situatie waarin er, in overleg tussen werkgever en werknemer, voor demotie wordt gekozen.
– De WW wordt gerepareerd conform de landelijke afspraken.

Voor meer informatie zie het onderhandelingsresultaat. Het onderhandelingsresultaat wordt nu verwerkt in de cao GAO, en daarna wordt de definitieve tekst gepubliceerd op de site van CNV Onderwijs.

De CAO GAO geldt voor werknemers bij BCO Onderwijsadvies, HCO, Koepelstichting Bazalt Groep, Marant Adviseurs in leren & ontwikkeling, OnderwijsAdvies Zoetermeer, OnderwijsAdvies Hoofddorp, RPCZ en Stichting Bazalt.