2 juli 2018

CNV Onderwijs stemt in met nieuwe cao WAOJ

De meerderheid van de leden, en ook het bestuur van CNV Onderwijs, heeft ingestemd met de CAO WAOJ (Werkgeversvereniging Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd) 2018. Deze cao is van toepassing op de CED-Groep, ABC Onderwijsadviseurs, OBD Noordwest, IJsselgroep, Schoolbegeleiding Zaanstreek-Waterland en de Timpaan Groep. Ook de andere vakbonden en de werkgevers hebben ingestemd.

In maart is er een onderhandelaarsresultaat bereikt over de cao WAOJ, dat toen ook aan de leden is voorgelegd. In dat onderhandelaarsakkoord was voorzien in WW/WGA-reparatie via de landelijke regeling, en in een afspraak met betrekking tot ANW-reparatie. Daarna hebben de werkgevers, na hun achterban geraadpleegd te hebben, besloten de WW/WGA en ANW toch niet te repareren. Daarom is het, door werkgeversorganisaties gewijzigde, onderhandelaarsresultaat in juni opnieuw voorgelegd aan de leden.

Hoofdlijnen van het onderhandelaarsresultaat van juni:
– een eenmalige bonus van €200.- in september (1fte);
– Looptijd 1 januari 2018 tot 1 januari 2019.
– Regeling arbeidsongeschiktheid wordt conform de cao GAO (Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureaus): 6 maanden 100%, 6 maanden 90%, 6 maanden 80% en 6 maanden 70%, in plaats van de huidige afbouw: 1 jaar 100% en 1 jaar 70%.

Deze hoofdlijnen van het onderhandelaarsresultaat van juni zijn verwerkt in de cao WAOJ 2018.