5 juni 2018

CNV Onderwijs stemt in met het Principeakkoord CAO HBO 2018-2020

De meerderheid van de leden, en ook het bestuur van CNV Onderwijs, heeft ingestemd met het Principeakkoord CAO HBO 2018-2020. Ook de andere vakbonden en de werkgevers hebben ingestemd.

Belangrijkste afspraken van de nieuwe cao HBO zijn de loonsverhogingen (2,5% loonsverhoging per 1-9-2018, 2,4% loonsverhoging per 1-4-2019, eenmalig € 400.- in juni 2018 en in juni 2019. Daarnaast komen de aanloopsalarissen van de schalen tot en met 5 te vervallen, en van de schalen 2 tot en met 5 vervalt de eerste trede. Nieuw zijn de afspraken om meer medewerkers in het hbo perspectief te bieden op een vast contract. De volledige tekst van het principeakkoord vind je hier.

Ook de definitieve teksten van de CAO HBO 2018-2020 zijn op de website van CNV Onderwijs te vinden. Klik hier.