1 november 2011

CNV Onderwijs stelt Social Media Protocol beschikbaar

Leraren en schoolleiders kunnen een social media protocol downloaden op http://www.cnvo.nl/smp of onderaan dit bericht bekijken. In het protocol staan tips hoe leraren social media kunnen benutten om kennis uit te wisselen, maar ook adviezen om conflicten te voorkomen. Het standaardprotocol is eenvoudig aan te passen voor gebruik op de eigen school.  

Social media zijn niet meer weg te denken in het dagelijks leven, dus ook niet bij scholen. Social media kunnen een bijdrage leveren aan de professionaliteit van onderwijspersoneel door kennis te delen. Net zoals bij de introductie van internet en e-mail eind vorige eeuw levert het gebruik van social media vragen op over het gebruik van deze individuele en meestal openbare communicatiekanalen.

Uitgangspunt is dat professionals zelf weten hoe zij hiermee verstandig omgaan. Het digitale gedrag op social media wijkt niet af van het real life gedrag binnen de school. 

Toch zijn er in scholen verschillen in kennis en ervaringen met, en meer of minder enthousiasme over social media. Dit protocol heeft als doel de dialoog over het gebruik ervan op gang te brengen en een handreiking te bieden voor meer duidelijkheid in het grijze gebied tussen binnen- en buitenschools mediagebruik.

Bekijk hier het protocol (word)

Bekijk hier het protocol (PDF)