12 december 2019

CNV Onderwijs sluit onderhandelaarsakkoord cao primair onderwijs

CNV Onderwijs en de andere bonden hebben een onderhandelaarsakkoord gesloten met werkgeversorganisatie PO Raad. Dit cao-akkoord betreft iedereen die werkzaam is in het primair onderwijs. Belangrijkste punten zijn een structurele loonsverhoging van 4,5 procent, een nabetaling van 33% procent van het maandsalaris, een eenmalig extra bedrag van 875 euro, op basis van een fulltime dienstverband en een individueel recht op scholing. Het akkoord is pas definitief als ook de leden van CNV Onderwijs er mee hebben ingestemd.

Hans de Jong, onderhandelaar namens CNV Onderwijs: “Met het afsluiten van deze cao is een belangrijke stap gezet en dat werd tijd. Het is belangrijk dat iedereen die werkt in het primair onderwijs dit zo snel mogelijk merkt op de salarisstrook.” De oude cao was al op 1 maart dit jaar afgelopen. Dat wordt nu gerepareerd, met een eenmalig bedrag van 33 procent van het verhoogde bruto maandsalaris van januari  in februari 2020.  Bovendien krijgt iedereen die in het primair onderwijs werkt ook eenmalig geld in de portemonnee door de extra 150 miljoen euro die we eerder in het convenant met het kabinet afspraken. Het gaat om 875 euro bruto bij een fulltime dienstverband.

Geboorteverlof

De Jong: “Wij hebben in deze cao ook goede afspraken over individuele scholingsbudgetten kunnen maken. Voor iedereen in het primair onderwijs is in 2020 en 2021 hiervoor 600 euro beschikbaar. Door het convenant is dat 100 euro meer geworden. De geboorteverlof regeling voor partners loopt voor op de markt: partners kunnen per 1 juli 2020 tot 5 weken aanvullen geboorteverlof opnemen met 100 procent uitkering.“

Onderwijsondersteunend personeel

In dit cao-akkoord zijn voor onderwijsondersteunend personeel (OOP) nieuwe voorbeeldfuncties opgenomen. Iedere werkgever moet zijn functiegebouw voor de OOP-functies actualiseren en afwegen of daarvoor nieuwe functiebeschrijvingen nodig zijn. Hiervoor zijn voorbeeldfuncties vastgesteld. Hierdoor kan beter worden aangesloten bij de veranderde taken van het onderwijsondersteunend personeel.

Schoolleiding

Voor schooldirecteuren en adjunct-schooldirecteuren zijn in dit akkoord nieuwe functiebeschrijvingen en salarisschalen gemaakt. Voor leraren gebeurde dit al in de vorige cao.  Toeslagen zijn voortaan in de salarisschalen opgenomen. Inschaling in deze nieuwe salarisschalen is gebaseerd op de zwaarte van de functie en niet langer op basis van schoolgrootte en schoolsoort.

Structurele investeringen blijven broodnodig

CNV Onderwijs is tevreden dat er nu een goed cao-akkoord ligt. Hierdoor kan het eenmalige bedrag van 150 miljoen euro, afgesproken in het convenant, snel worden uitgekeerd en krijgen mensen een structurele salarisverhoging. Om de grote problemen in het onderwijs aan te pakken zijn structurele extra investeringen nodig vanuit de politiek. CNV Onderwijs blijft zich inzetten om de te hoge werkdruk aan te pakken en de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs te overbruggen. Wij blijven ons sterk maken voor de kwaliteit van onderwijs. Daarom staken wij op 30 en 31 januari 2020.

Lees meer: