28 mei 2020

CNV Onderwijs sluit onderhandelaarsakkoord cao mbo

CNV Onderwijs heeft samen met andere vakbonden een onderhandelaarsakkoord bereikt met werkgeversorganisatie MBO Raad over een nieuwe cao voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het akkoord omvat een structurele loonsverhoging van 3,35% per 1 juli 2020. Daarnaast ontvangen medewerkers, op basis van een fulltime dienstverband, in juli een eenmalige uitkering van € 825 bruto. Ook omvat het akkoord een aantal procesafspraken. De nieuwe cao loopt van 1 juli 2020 tot 15 mei 2021.

CNV Onderwijs onderhandelaar Floor Provoost is tevreden: ‘We zijn blij dat we in korte tijd tot een goed resultaat zijn gekomen, want de huidige cao loopt op 1 juli af. Het zou niet passend zijn om de medewerkers in het mbo, van wie er in deze corona maanden zo veel gevraagd wordt, lang in het ongewisse te laten. Ze zien nu op de loonstrook van juli het resultaat.’

Beter carrièreperspectief

Naast de loonafspraken besloten de partijen om een werkgroep in te stellen die een voorstel gaat doen voor vergroting van het carrièreperspectief en een nieuwe salarisstructuur. Hierover kunnen dan bij de volgende cao afspraken worden gemaakt. Ook het huidige functiewaarderingssysteem wordt het komend jaar tegen het licht gehouden. Dat moet gebruiksvriendelijk, bruikbaar en in de praktijk toepasbaar worden.

Wendbaarheid

De maatschappij verandert snel en dat heeft gevolgen voor het mbo. Daarom gaan de cao-partijen het komend jaar bezien hoe het mbo en zijn medewerkers beter kunnen inspelen op externe en interne veranderingen.