27 september 2019

CNV Onderwijs roept samen met andere bonden op tot staking

CNV Onderwijs roept samen met de andere onderwijsbonden het primair en voortgezet onderwijs op tot een landelijke staking op woensdag 6 november, als het kabinet niet over de brug komt. Een ultimatum loopt af op 21 oktober. De bonden roepen leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners op in actie te komen voor een fatsoenlijk salaris en minder werkdruk, waardoor het werken in het onderwijs voor henzelf en toekomstige collega’s weer aantrekkelijk wordt. Inmiddels is het leraren- en schoolleiderstekort zo hoog opgelopen dat er dagelijks in het hele land klassen naar huis worden gestuurd.

Acties kunnen niet uitblijven, nu afgelopen week tijdens Prinsjesdag en de algemene politieke beschouwingen duidelijk werd dat dit kabinet niet structureel en substantieel wil investeren in het onderwijs. ‘Onze leden zijn heel duidelijk geweest in een recente peiling. 83% gaf aan bereid te zijn tot het voeren van actie als het kabinet niet over de brug zou komen. En 65% gaf aan te willen staken,’ zegt CNV Onderwijs-bestuurder Jan de Vries.

De problemen zoals de lage salarissen moeten structureel worden aangepakt. ‘Dat los je niet op met incidenteel geld voor 2020, zoals de minister-president voorstelt. Dat moet niet elk jaar opnieuw bevochten worden. Als dit niet verandert, zullen steeds minder mensen voor een baan in het onderwijs kiezen en diegenen die er nu werken door de hoge werkdruk het niet meer volhouden’, vreest De Vries. Een grote meerderheid van de leden van CNV Onderwijs heeft vorige maand hun zorg uitgesproken dat de problemen in het onderwijs nu ook gevolgen hebben voor de kwaliteit van ons onderwijs.

Eerder legde CNV Onderwijs al samen met de sociale partners een claim neer van 423,5 miljoen euro voor 2020 voor het primair- en voortgezet onderwijs. Begin november wordt de onderwijsbegroting 2020 besproken in de Tweede Kamer. De Vries: ‘Het wordt een onstuimige herfst. Dat we gaan staken is nu bekend, maar we sluiten ook andere acties niet uit.’

In de komende weken wordt bekend welke vorm en invulling de staking gaat krijgen, en welke aanvullende acties er zullen plaatsvinden. CNV Onderwijs organiseert de komende tijd een aantal regionale meet-ups om een actietraject met leden en niet-leden uit te denken en te organiseren. Tot nu toe zijn de volgende bijeenkomsten gepland:
maandag 30 september, Utrecht
donderdag 10 oktober, Amsterdam