28 juni 2018

CNV Onderwijs roept Kamer op zich te houden aan afspraken over GVO- en HVO-docenten

Vandaag heeft CNV Onderwijs een brief gestuurd aan de Onderwijscommissie van de Tweede Kamer, met daarin de oproep om de zogenaamde AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) aan te passen. Dit uitvoeringsbesluit hoort bij een eerdere wetswijziging waarin werd gesproken over het gelijktrekken van de arbeidsvoorwaarden van GVO- en HVO-docenten met die van PO-groepsleerkrachten. Daarvoor zouden middelen worden vrijgemaakt.
In de AMvB wordt nu niet gesproken over het gelijktrekken van arbeidsvoorwaarden of over het vrijmaken van middelen daarvoor. Cao-overleg is daarom nu onmogelijk en er dreigt voor de docenten structurele achterstand. Lees hier de brief.