19 november 2019

CNV Onderwijs raadpleegt leden over vervolgacties PO en VO

foto: Evert Elzinga

Twee weken geleden was er in de Tweede Kamer geen meerderheid voor extra structureel geld voor het onderwijs. Ook wilde de Kamer tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting geen uitspraak doen over de komende kabinetsperiode. Reden waarom CNV Onderwijs  haar leden in het primair en voortgezet onderwijs per mail gevraagd heeft naar hun mening over het vervolgtraject.

CNV Onderwijs blijft strijden voor structureel extra geld. Maar zonder politieke steun wordt het lastig om nog in deze kabinetsperiode resultaten te behalen. Het is voor het bestuur van CNV Onderwijs erg belangrijk om te weten hoe de achterban denkt over de consequenties hiervan voor lobby en toekomstige acties. Daarom is er maandag een vragenlijst gemaild naar alle leden in PO en VO waarvan het e-mailadres bekend is. De uitkomsten van deze enquête zullen met de leden worden gedeeld.