30 juni 2020

CNV Onderwijs pleit voor structureel investeren in oplossen lerarentekort

Het lerarentekort, de noodplannen van de G5 (de vijf grote steden) en aanpak van onderwijsachterstanden, staan woensdag 1 juli op de agenda van de Tweede Kamer. In een brief aan de Tweede Kamerleden roept CNV Onderwijs-voorzitter Jan de Vries op om ervoor te waken dat de noodplannen van de G5 het nieuwe normaal worden. ‘We waarderen de inspanningen van schoolbesturen en gemeenten om het lerarentekort aan te pakken, maar noodoplossingen als onbevoegden voor de klas en vier dagen per week les, mogen niet het nieuwe normaal worden.’

CNV Onderwijs blijft pleiten voor structurele investeringen om werken in het onderwijs aantrekkelijker te maken, voor verlaging van werkdruk en een beter salaris. Ook vindt de bond dat schoolbesturen verplicht zijn om de samenwerking op te zoeken, in het belang van goed onderwijs in de regio. ‘Alleen zo kunnen de noodplannen en de regionale aanpak van de tekorten en in het bijzonder de begeleiding van zijinstromers succesvol worden.’ Daarnaast pleit CNV Onderwijs voor een betere samenwerking tussen opleidingen, om zo meer maatwerk te kunnen bieden: ‘Dit maakt het aantrekkelijker om voor een lerarenopleiding te kiezen.’