28 april 2020

CNV Onderwijs pleit voor regeling flex-medewerkers

In een brief aan Tweede Kamerleden vraagt CNV Onderwijs aandacht voor twee effecten van de coronacrisis op het onderwijspersoneel, studenten en leerlingen. Dit betreft de werkloosheid van tijdelijk personeel en de mogelijke maatregelen om leerachterstanden in te lopen. De Tweede Kamer praat morgen over de gevolgen van de corona-maatregelen voor leerlingen en onderwijsprofessionals.

Flex-medewerkers

De coronacrisis heeft grote impact op het onderwijs.  Onderwijsmedewerkers met een flexibel contract hebben – ondanks de oproep van de overheid om flex-medewerkers in dienst te houden – vrijwel geen inkomen meer. CNV Onderwijs pleit daarom in de brief voor een financiële overbruggingsregeling. Dit pleidooi is aanvullend op een gezamenlijke brief van de VSNU en onder andere CNV Overheid / Onderwijs aan het kabinet, waarin werd opgeroepen om ook voor de tijdelijke onderzoekers een regeling te treffen.

Achterstanden

Ook benadrukt CNV Onderwijs dat er van personeel, leerlingen en studenten niet het onmogelijke mag worden gevraagd. Leraren hebben een enorme prestatie geleverd door digitale systemen zo snel mogelijk in te richten om leerlingen thuis te bereiken. Dit heeft hun hoge werkdruk alleen maar doen stijgen. Door de omvang van de crisis is het vrijwel onvermijdelijk dat leerlingen achterstanden hebben opgelopen. De leden van CNV Onderwijs geven duidelijk aan dat zij verwachten dit in de loop van volgend schooljaar recht te kunnen trekken. CNV Onderwijs wijst erop dat dit tijd kost en dat dit nooit ten koste mag gaan van het recht op vakantie.