8 oktober 2020

CNV Onderwijs pleit voor meerjarige landelijke aanpak en investeringsagenda

Vandaag debatteerde de Tweede Kamer over de toereikendheid en doelmatigheid van de bekostiging in het funderend onderwijs. Volgende week wordt de begroting van het ministerie van Onderwijs behandeld. Voorafgaand aan het overleg van vandaag heeft CNV Onderwijs een brief naar de Kamer gestuurd waarin de bond pleit voor een meerjarige landelijke aanpak en investeringsagenda.

In alle onderwijssectoren ervaren onderwijsprofessionals de beperkingen van het huidige onderwijssysteem. Er is veel zorg of er binnen dit systeem nog voldoende kwaliteit gerealiseerd kan worden. Financiële prikkels in het systeem sturen vooral op kwantitatieve prestaties. De werkdruk en prestatiedruk nemen toe. De kansenongelijkheid wordt groter. Werken in het onderwijs wordt minder aantrekkelijk. Het is daarom nodig dat er gericht geïnvesteerd wordt in het onderwijs.

Die aanpak, met structurele investeringen, is volgens CNV Onderwijs dringend en kan niet vrijblijvend zijn. CNV Onderwijs wil graag meewerken aan zo’n aanpak, vanuit een gezamenlijk perspectief, met regie, daadkracht, snelheid, commitment en verplichtende samenwerking van alle partijen (landelijk, regionaal en lokaal). Het vereist een verschuiving in het denken over ons onderwijssysteem: van kwantiteit naar kwaliteit en van concurreren naar samenwerken.

Volgens CNV Onderwijs heeft het onderwijspersoneel daar tijd en ruimte voor nodig. Ambities zijn er genoeg om elke dag het onderwijs een stuk beter te maken. Maar het ontbreekt echter aan focus, tijd, geld en ondersteuning om dit allemaal waar te maken, aldus de bond in de brief. En daar is de meerjarige landelijke aanpak voor nodig. Adviesbureau McKinsey rekende al voor dat jaarlijks 0,7 tot 1,5 miljard structureel extra per jaar nodig is om alle ambities die nu al bij scholen worden neergelegd te kunnen waarmaken.