24 maart 2020

CNV Onderwijs: ‘Onvermijdelijk dat centrale examens niet doorgaan’

Minister Slob heeft vandaag laten weten dat de centrale examens in het voortgezet onderwijs dit jaar niet doorgaan. Een ingrijpend, maar onvermijdelijk besluit. Deze afkondiging volgt, kort nadat gisteren het kabinet strengere maatregelen afkondigde om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.

 CNV Onderwijs vindt het belangrijk dat het kabinet deze duidelijkheid geeft over de landelijke centrale examens. In deze onzekere tijd is helder en daadkrachtig beleid noodzakelijk. De gezondheid van het onderwijspersoneel en van de leerlingen moeten daarbij altijd voorop staan. Daarover kan geen twijfel bestaan. Wij hebben daarom in het overleg met de minister ook gepleit voor spoedige en heldere besluiten, die voor iedereen gelden.

Doorstroom gegarandeerd

Gelukkig is voor de eindexamenleerlingen de doorstroom naar het vervolgonderwijs wel gegarandeerd. De schoolexamens vormen daarvoor de basis. Op dit moment neemt een groot aantal scholen die schoolexamens af. Het kabinet roept scholen op de schoolexamens zoveel mogelijk op afstand te doen.

Geen examens op school

De extra stringente maatregelen die het kabinet gisteren heeft genomen, leiden tot heel veel vragen en onrust over de vraag wat dit voor het onderwijs betekent. Heel begrijpelijk. CNV Onderwijs gaat er daarom vanuit dat alle scholen er nu voor kiezen om tot en met 6 april geen examens fysiek op school af te nemen.

Duidelijke besluitvorming

Er is vervolgens voor alle onderwijssectoren snel helderheid nodig over de vraag of na 6 april de schoolgebouwen in alle sectoren voor reguliere onderwijsactiviteiten en schoolexamens gesloten blijven. CNV Onderwijs zal op snelle en duidelijke besluitvorming aandringen, zodat leerlingen, studenten en het onderwijspersoneel weten waar ze na 6 april aan toe zijn.