30 juli 2018

CNV Onderwijs: “Onderwijsbestuurders, matig de looneis!”

Loek Schueler
Loek Schueler, voorzitter CNV Onderwijs

Een werknemersvertegenwoordiger die een andere werknemersvertegenwoordiger oproept om een matige verhoging van het salaris te vragen. Zo’n oproep verwacht je alleen als Pasen en Pinksteren op één dag vallen. En toch roep ik de bestuurders in het onderwijs, die nu over hun nieuwe cao onderhandelen, op om hun eisen te matigen. Pasen en Pinksteren vallen niet op één dag, maar het is wel een uniek jaar in het onderwijs.

Lerarentekort

Even de feiten op een rijtje. Om te beginnen in het basisonderwijs waar de nood misschien wel het allerhoogste is. De PO-Raad berichtte dat het primair onderwijs het nieuwe schooljaar dreigt in te gaan met een tekort van zo’n 1300 leerkrachten. Tienduizenden leerlingen gaan hiervan de gevolgen merken. Waar eerdere jaren vacatures op de valreep van de zomervakantie nog vervuld raakten, komt de formatie dit schooljaar echt niet meer rond. Dat is de situatie in augustus, nog voor de jaarlijkse griepgolf. Het gaat om onze leden: leraren, ondersteuners en schoolleiders die te lang te veel ballen in de lucht moeten houden en om de kwaliteit van het onderwijs. Basisscholen kunnen dat met een dergelijk tekort niet meer.

Alle hens aan dek

Ik heb getwijfeld over deze openbare oproep. Als vertegenwoordiger van ondersteuners, leraren en schoolleiders in het onderwijs wil ik niet steeds publiekelijk ach en wee roepen. De instroom naar de PABO neemt toe en dat is terecht. Kinderen scholen is en blijft prachtig werk. Ik zie dat besturen hierin ook een onmisbare rol vervullen en als ik hun cao erbij pak zou ik ook niet durven stellen dat zij daar buitensporig voor beloond worden. Maar wij staan niet voor een gewoon schooljaar. Wij staan voor een jaar waarin het alle hens aan dek is. Er is maar één pot geld en daar moeten wij het mee doen in het onderwijs. En die ene pot geld kan maar één keer uitgegeven worden.

“Neem als bestuurders de verantwoordelijkheid, laat geld nu naar het primaire proces gaan’

Moet het dan naar het bestuur gaan, waar een procent in absolute termen al veel meer geld is dan een procent voor een onderwijsassistent? Of moet het geld naar het primaire proces gaan? Naar de onderwijsassistent?  Naar de leerlingen kortom? Voor mij is het antwoord klip en klaar. Er is geen bestuurderstekort in het onderwijs. Er is geen geld nodig om nieuwe bestuurders te trekken. Neem als bestuurders de verantwoordelijkheid en eet niet onnodig uit de ruif die de lumpsum voor het onderwijs is. De leerlingen hebben het harder nodig dit schooljaar.

Loek Schueler,

Voorzitter CNV Onderwijs