29 mei 2020

CNV Onderwijs: leraren uit risicogroepen mogen niet verplicht naar school

Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs gaan vanaf volgende week weer naar school. CNV Onderwijs ontving tientallen signalen dat onderwijspersoneel in het voortgezet onderwijs (VO) dat in de RIVM-risicogroepen valt, niet altijd begrip bij hun werkgever ondervindt en toch naar school moet komen. Dit blijkt uit een onderzoek onder leden in het VO, maar ook uit direct contact met leden. In de protocollen voor het onderwijs is expliciet vastgelegd dat werknemers uit de risicogroepen niet naar school hoeven te gaan en zo mogelijk thuis werken.

Onbegrijpelijk en onverantwoord

CNV Onderwijs voorzitter Jan de Vries: ‘De RIVM-richtlijnen zijn duidelijk. Dat personeelsleden uit de risicogroepen toch naar school zouden moeten komen is onbegrijpelijk en onverantwoord. Zij kunnen zelf beslissen om thuis te blijven. Wij roepen werkgevers op daarvoor de ruimte te geven die ook is afgesproken in het protocol. Waar nodig zullen wij personeelsleden hierin bijstaan. Ook als personeelsleden niet onder een risicogroep vallen maar zich toch onveilig voelen, verwachten wij begrip van de werkgever en een goed gesprek. Zo is het ook afgesproken in het protocol.’

Veiligheidsgevoel

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat bijna 30 procent van de personeelsleden die niet in de RIVM-risicogroep valt zich niet veilig voelt zonder persoonlijke beschermingsmiddelen. De Vries: ‘Ook al zijn persoonlijke beschermingsmiddelen volgens het RIVM voor de veiligheid niet nodig, ze kunnen mogelijk wel bijdragen aan het veiligheidsgevoel. Wij vinden daarom dat scholen met betrokkenen en de medezeggenschapsraad na zouden moeten gaan of het beschikbaar stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen kan helpen om de zorgen van deze groep personeelsleden weg te nemen.’

Zorgen over uitvoerbaarheid

Docenten en onderwijsondersteuners uit het VO maken zich bovendien zorgen over de uitvoerbaarheid op school van de RIVM-coronavoorschriften. De meeste leden vinden het protocol voor de herstart van het VO duidelijk of staan er neutraal tegenover. Desondanks zijn er veel twijfels over de haalbaarheid van de verplichte toepassing van de anderhalve meter norm tussen zowel leerlingen als personeel en over de uit de RIVM-richtlijn voortvloeiende toepassing van de hygiënevoorschriften. Vooral het leerlingengedrag wordt als een onvoorspelbare factor gezien.

Uit het onderzoek blijkt een groot spanningsveld tussen de wens alle leerlingen goed onderwijs te bieden en het waarborgen van ieders veiligheid. CNV Onderwijs benadrukt daarom dat van niemand het onmogelijke kan worden gevraagd.

Niet altijd op orde

Verder is gebleken dat nog niet alle scholen hun zaken op orde hebben. In de afgelopen periode is beperkt les gegeven op school aan leerlingen die extra ondersteuning konden gebruiken. Op sommige scholen waren geen desinfecterende middelen aanwezig, of was de communicatie met de medezeggenschapsraad en personeel slecht. CNV Onderwijs vindt het van groot belang dat dit zo spoedig mogelijk verbeterd wordt, zeker nu alle leerlingen weer naar school gaan.

Lees ook: Protocol opstart voortgezet onderwijs