9 januari 2020

CNV Onderwijs: laat schoolbesturen verplicht samenwerken

CNV Onderwijs heeft er deze week in een brief aan ministers van Engelshoven en Slob voor gepleit dat schoolbesturen verplicht samenwerken in de strijd tegen het lerarentekort.

De ministers werken met de grote steden (G5) aan onderwijsnoodplannen. Waarnemend voorzitter Jan de Vries vindt het van groot belang dat gemeenten en regio’s van elkaar leren. ‘De tekorten in het onderwijs en de maatschappelijke gevolgen daarvan vragen om een verplichtende samenwerking, waaraan geen schoolbestuur zich kan en mag onttrekken. Alleen zo kunnen noodplannen succesvol uitgevoerd worden.’

Bonden  erbij betrekken

De Vries breekt in zijn brief ook een lans voor het betrekken van bonden bij de ontwikkeling van de noodplannen. Noodplannen over hen, maar zonder hen, dragen niet bij aan draagvlak en ‘gaan voorbij aan de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs.’