6 oktober 2020

CNV Onderwijs hamert op veiligheid personeel mbo en hoger onderwijs

Foto Shutterstock

‘Zet handhavers/beveiligers in om toe te zien op naleving van de coronamaatregelen. Het kan niet zo zijn dat de toch al zwaar belaste docenten en schoolleiders deze rol op zich moeten nemen’, schrijft CNV Onderwijs aan de Tweede Kamer, die op 7 oktober debatteert over het mbo en hoger onderwijs in coronatijd.

 

Gevoed door een enquête onder leden in mbo en ho, dringt CNV Onderwijs aan op onder meer een veilige thuiswerkplek voor onderwijspersoneel, een mondkapjesadvies op mbo- en hbo-instellingen en aandacht voor de toegenomen werkdruk van docenten door de combinatie online en fysiek onderwijs.

 

Hogere werkdruk

Uit de enquête blijkt dat van de mbo-docenten driekwart een hogere werkdruk ervaart dan voor de coronacrisis en van het hbo-personeel 60 procent. In de top drie van oorzaken van de hogere werkdruk staan de combinatie van fysiek en online lesgeven, de toegenomen voorbereidingstijd en de handhaving van de coronamaatregelen bij studenten. 59 procent van het mbo-personeel en 39 procent van het ho-personeel vindt het gedrag van studenten op dit punt problematisch. Van de leidinggevenden geeft maar liefst 92 procent aan meer werkdruk te ervaren, onder meer door de handhaving van maatregelen richting studenten en de roosterproblematiek als gevolg van de coronamaatregelen. Een kwart van het personeel is bang voor z’n eigen veiligheid en een eventuele uitbraak op school.

Mondkapjes

Jan de Vries, voorzitter CNV Onderwijs, noemde het onlangs ‘een gemiste kans’ dat het mondkapjesadvies niet geldt voor mbo en ho. Minister Van Engelshoven gaf daarop aan dat mondkapjes in die sectoren niet nodig zijn, omdat daar wel 1,5 meter afstand te handhaven is. Meer en meer instellingen zijn het daar niet mee eens. Zo is het op alle 29 vestigingen van ROC van Twente sinds maandag 5 oktober verplicht voor alle aanwezigen in de school om een mondkapje te dragen tijdens verplaatsingen in het gebouw. Hogeschool Arnhem en Nijmegen adviseert dringend het dragen van mondkapjes in de hele school, behalve als leerlingen of medewerkers zítten in lokalen en kantoorruimtes. Ook Hogeschool van Rotterdam verplicht vanaf 7 oktober het dragen van mondkapjes in de hele school, behalve in lokalen. Overal wordt benadrukt dat mondkapjes een aanvulling zijn op de 1,5 metermaatregel, niet een vervanging.

Stageplekken

Ook het aantal stageplekken staat meer onder druk door corona, zo blijkt ook uit de enquête. Vooral de studierichtingen als horeca, toerisme, evenementenbranche en detailhandel laten nu grote tekorten zien. CNV Onderwijs wil dat er, net zoals voor het mbo, een nationaal actieplan komt om de stageproblematiek in het hoger onderwijs aan te pakken. De impact van corona op het leven van studenten is enorm. Studenten kampen nu vaker met financiële zorgen en mentale problemen, eenzaamheid en somberheid. Dit vraagt om meer begeleiding vanuit de scholen. Om daarnaast zoveel mogelijk fysiek onderwijs aan te kunnen bieden is het nodig om ook buiten de muren van de instelling te kijken naar gebouwen of ruimtes om onderwijs in te geven. CNV Onderwijs heeft voor de zomer al gepleit voor een landelijke aanpak om de capaciteit voor fysiek onderwijs in het ho te vergroten, maar dit blijkt nog niet voldoende te zijn opgepakt. In de Kamerbrief herhaalt CNV Onderwijs dit pleidooi.