29 oktober 2018

CNV onderwijs fel tegen doelmatigheidskorting

CNV onderwijs is fel tegen doelmatigheidskorting. Dat hebben we minister Van Engelshoven per brief laten weten.