15 mei 2020

CNV Onderwijs blij met extra investering kabinet wegwerken achterstanden

foto: Wilbert van Woensel

CNV Onderwijs is blij met het extra geld dat het kabinet uittrekt voor het wegwerken van achterstanden in het primair en voortgezet onderwijs en het mbo.  

De leden van CNV Onderwijs hebben eerder in een ledenraadpleging aangegeven het belangrijk te vinden dat scholen zelf de ruimte krijgen om te beoordelen wat er nodig is om achterstanden weg te werken. Zo kunnen zij rekening houden met de specifieke behoefte van hun leerlingen.

Effectief middel

CNV Onderwijs is daarom ook tevreden over het maatwerk dat met deze extra subsidie mogelijk is. Zomerscholen zijn er samen met lentescholen eerder gekomen op initiatief van de VO-raad en CNV Onderwijs en zijn een effectief middel gebleken om zittenblijven te voorkomen (www.zomerscholenvo.nl). Nu kunnen ze een bijdrage leveren aan het wegwerken van achterstanden van vooral kwetsbare leerlingen.

Niet extra belast

We zijn ook tevreden over de mogelijkheid om de subsidie te besteden aan externe krachten. Daardoor wordt het onderwijspersoneel niet extra belast en kunnen zij genieten van een welverdiende vakantie.

CNV Onderwijs vraagt het kabinet om een eenvoudige subsidieregeling, zonder veel papieren rompslomp. Daarnaast vinden wij het van belang dat de schoolteams beslissen over de besteding van de subsidiegelden, zoals ook bij de werkdrukmiddelen het geval was. Zij weten als geen ander wat goed is voor hun leerlingen.