13 oktober 2020

CNV Onderwijs: blij met besluit om mondkapjes te verplichten

Foto Auke Zeldenrust/Omrop Fryslân

CNV Onderwijs is blij met het kabinetsbesluit om mondkapjes in het voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs te gaan verplichten.

Al eerder hebben wij gepleit voor eenduidigheid en duidelijkheid, ook voor het mbo en het hoger onderwijs. Een verplichting zorgt voor duidelijkheid in de scholen en maakt het makkelijker voor docenten en schoolleiders om de naleving te realiseren. In de praktijk leverde nu veel problemen op.

Mondkapjesplicht ontlast personeel

CNV Onderwijs-voorzitter Jan de Vries: ‘Het is goed dat het onderwijs zoveel mogelijk fysiek kan doorgaan. Dat vraagt heel veel van al het onderwijspersoneel. We moeten ze daarin ondersteunen en zoveel mogelijk ontlasten. Ook daarom is het goed dat er landelijke verplichtingen worden opgelegd. Dat ontlast het personeel en draagt bij aan ieders veiligheid.’

CNV Onderwijs vraagt ook aandacht voor de fysieke en emotionele druk en onzekerheid die het personeel ervaart. De Vries: ‘Wij willen met het kabinet en de werkgevers in overleg over hoe het onderwijspersoneel hierin nog meer ondersteund en ontlast kan worden. Dat is voor hen hard nodig om het vol te houden.’

Instemming MR en OR

Het kabinet moet nog een aantal juridische hobbels nemen voordat de formele verplichting in gaat. Tot die tijd geldt voor VO, MBO en hoger onderwijs een dringend advies. CNV Onderwijs gaat ervan uit dat alle scholen in overleg met hun medezeggenschaps- of ondernemingsraad mondkapjes verplichten.