16 oktober 2019

CNV Onderwijs blij met aangenomen Kamermoties

Afgelopen dinsdag zijn er tijdens een overleg in de Tweede Kamer drie moties voor het onderwijs aangenomen. Het gaat om punten waar CNV Onderwijs zich al langer sterkt voor maakt. De moties zijn afkomstig van de Kamerleden Westerveld en Van Meenen.

In de aangenomen voorstellen wordt gevraagd dat de regering met plannen komt om scholen te ondersteunen bij een effectieve inzet van onderwijsassistenten. Verder vraagt de Kamer met werkgevers af te spreken dat leraren die boventallig zijn, niet worden ontslagen, maar aan de slag kunnen op een andere school. En tot slot komen er sancties om schoolbesturen die dit nog niet doen te verplichten samen te werken in de aanpak van het lerarentekort.

Vooral met de extra aandacht voor onderwijsondersteunend personeel is CNV Onderwijs erg blij. Ook pleitte de bond al langer voor minder vrijblijvendheid en meer samenwerking tussen schoolbesturen. Juist om boventalligheid van personeel te voorkomen.