17 november 2017

CNV Onderwijs blij met aandacht van SER voor mbo

Om goed in te kunnen spelen op veranderingen op de arbeidsmarkt en in de samenleving, heeft het mbo een impuls nodig. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad (SER) vandaag in een advies aan de minister van Onderwijs. Praktijkgerichte leervormen moeten meer worden gestimuleerd (ook op de havo), het mbo moet een grote rol gaan spelen bij het leven lang leren, de samenwerking met het bedrijfsleven verbeterd en instellingen moeten de ruimte krijgen om het onderwijsaanbod toekomstgericht te maken.

CNV Onderwijs is blij met de aandacht die wordt gevraagd voor het beroepsonderwijs, waar immers bijna de helft van de Nederlandse bevolking wordt opgeleid. Docenten moeten ruimte en tijd krijgen om te professionaliseren, nieuwe ontwikkelingen te volgen en een netwerk op te bouwen in het bedrijfsleven, vindt de bond.

Voorwaarde voor CNV Onderwijs is wel dat de werkdruk van werknemers in het mbo wordt aangepakt, zodat er ook voldoende tijd is voor professionaliseren. Zeker met lerarentekorten in het middelbaar beroepsonderwijs in aantocht, is het belangrijk dat werken in de sector aantrekkelijk blijft. Daarnaast is een belangrijk onderdeel in de aanpak van werkdruk, de hulp en ruimte die docenten en praktijkbegeleiders moeten krijgen bij het begeleiden van studenten op niveau 1 en 2, stelt CNV Onderwijs. Ook de SER adviseert het ministerie van Onderwijs en de MBO Raad om ‘aanvullende maatregelen te nemen die het docentschap in het mbo aantrekkelijker maken, ook voor zij-instromers’.