5 juli 2018

CNV leden akkoord met cao voortgezet onderwijs

cao vo akkoordOp 12 juni 2018 heeft CNV Onderwijs een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een cao voortgezet onderwijs. Het gaat om een cao voor de periode van 1 juni 2018 tot 1 oktober 2019. De ledenraadpleging is afgerond. Een zeer ruime meerderheid heeft ingestemd met het bereikte akkoord.

Loek Schueler (voorzitter CNV Onderwijs): “Ik ben blij met deze uitslag. Het toont breed draagvlak onder onze leden voor ondertekening van deze cao. Maar leden geven in hun commentaar ook aan dat ze de afspraken over werkdruk niet ver genoeg vinden gaan. Een lesuur minder is een goede stap, maar er is veel meer nodig. De politiek moet over de brug komen met extra geld om de kwaliteit van het voortgezet onderwijs te garanderen.”

De belangrijkste afspraken in de cao zijn

  • Een eerste stap om de werkdruk van leraren te verlagen in de vorm van een lesuur minder en meer ontwikkeltijd.
  • Cao partijen gaan samen actie ondernemen om meer geld te krijgen voor het voortgezet onderwijs.
  • De salarissen worden met 4,5% verhoogd. Per 1 juni 2018 met 2,35% en per 1 juni 2019 met 2,15%. In oktober 2018 ontvangen krijg werknemers een incidentele uitkering van 1%.
  • Er zijn afspraken gemaakt over loopbaanontwikkeling van OOP-ers en het professionaliseringsbudget voor OOP is gelijk getrokken met dat van het OP en wordt 600 euro per jaar.