28 juni 2018

CNV leden akkoord met cao primair onderwijs

​​Op 6 juni 2018 heeft CNV Onderwijs een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een cao primair onderwijs. Het gaat om een cao voor de periode van 1 januari 2018 tot 1 maart 2019. De ledenraadpleging is vandaag afgerond. Een zeer ruime meerderheid heeft ingestemd met het bereikte akkoord.

Loek Schueler (voorzitter CNV Onderwijs): “Ik ben blij met deze uitslag. Het toont breed draagvlak onder onze leden voor ondertekening van deze cao. De uitslag maakt ook zichtbaar dat niet iedereen tevreden is met het resultaat. Ik zie deze cao als een belangrijke tussenstap. Direct na de zomer moet het gehele functie- en loongebouw worden aangepakt. Onderwijsassistenten en schoolleiders verrichten veel meer werk dan blijkt uit hun huidige taakomschrijving en beloning. Terwijl juist nu support nodig is voor de deze extra handen en de leiding, die samen met leraren de zware last dragen om goed onderwijs voor alle leerlingen te blijven garanderen.”

De belangrijkste afspraken zijn:

  • Iedereen (schoolleiders, ondersteunend personeel en leraren) krijgt vanaf september een loonsverhoging van 2,5%;
  • Iedereen krijgt in oktober een eenmalige uitkering van 750 euro bruto (naar rato en aanstellingsduur vanaf 1 januari 2018);
  • Alle leraren krijgen in oktober een eenmalige uitkering van 42% van hun nieuwe maandsalaris (naar rato en aanstellingsduur vanaf 1 januari 2018).
  • Alle leraren gaan per 1 september over naar dezelfde trede in de naastgelegen nieuwe hogere functieschaal. Hiermee verdwijnt de laagste schaal LA, iets waarvoor CNV Onderwijs zich bijzonder heeft ingezet. Met de nieuwe salarisschalen gaan de leraren er in salaris op vooruit.
    De maximumbedragen in de verschillende salarisschalen worden in 2019 en 2020 verder verhoogd.

Acties

Deze cao loopt tot 1 maart 2019. Na de zomer gaan cao partijen door met de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor 2019. Een eenduidig functie- en loongebouw voor alle werknemers, dus ook voor het ondersteunend onderwijspersoneel en schoolleiders, staat daarbij hoog op de agenda.

CNV Onderwijs blijft zich inzetten voor meer middelen om het lerarentekort en de werkdruk terug te dringen. Na de zomer gaan wij door met onze regionale estafettestaking, deze keer in Zuid-Holland en Zeeland.