6 september 2018

CNV Hoger Onderwijs: BSA-voorstel druist in tegen eigen regie HBO’s

Als het aan minister van Engelshoven ligt mogen HBO-instellingen niet meer zelf beslissen over de grens voor het bindend studieadvies. Dit om de werkdruk voor studenten te beperken. CNV Onderwijs stelt dat dit voorstel het probleem voor studenten slechts verschuift en de regie van HBO’s uitholt.

De sectorgroep Hoger Onderwijs, de afdeling binnen het CNV die zich hard maakt voor de belangen van het Hoger Onderwijs, is verbaasd over het voornemen van minister Van Engelshoven van OCW om een grens in te stellen voor het minimum aantal punten voor het bindend studieadvies.  Een bindend studieadvies (BSA) is een beslissing van een universiteit of hogeschool over de voortgang van de opleiding van een student. Elke student krijgt een studieadvies aan het einde van het eerste studiejaar. De minister vindt dat het halen van veertig punten het maximum is dat onderwijsinstellingen mogen opleggen aan hun studenten, van de maximaal 60 punten die er te halen zijn.

Uitstel van werkdruk

Volgens Loek Schueler, voorzitter CNV-Onderwijs, druist dit plan in tegen ‘de soevereiniteit in eigen kring’. Hogescholen zijn nu vrij om zelf een norm voor het BSA te stellen. Dit gebeurt in overleg tussen docenten, management en directie. De meeste hogescholen zijn tevreden met de manier waarop dit nu gaat. Een nadeel van het verlagen van de norm, is dat het voor studenten steeds drukker zal worden. Immers, de ontbrekende punten moeten het jaar erop alsnog gehaald worden.
Dat de minister een link legt met een hoge werkdruk voor de studenten, herkennen de hogescholen niet. Zij zien juist dat die werkdruk wordt verhoogd door het drukke leven van studenten naast hun studie. Zo moeten veel studenten sinds de basisbeurs is afgeschaft een flink aantal uren werken om zich niet te diep in de schulden te steken. Het Interstedelijk Studenten Overleg vroeg als grootste landelijke studentenorganisatie eerder aandacht voor die verhoogde werkdruk. Ook het CNV raadt de minister aan hier eerst naar te kijken, alvorens de soevereiniteit van de hogescholen aan te tasten.