18 maart 2020

Centrale eindtoets in groep 8 vervalt

foto: Wilbert van Woensel

Er leven veel vragen over de Centrale Eindtoets in het basisonderwijs nu corona alles op zijn kop heeft gezet. Minister Slob heeft daarom besloten dat leraren dit jaar geen eindtoets hoeven af te nemen bij leerlingen in groep 8.

CNV Onderwijs is blij met deze maatregel. Niet alleen ontlast het ons onderwijspersoneel in deze roerige tijden, ook wordt recht gedaan aan de waarde van het schooladvies dat er al ligt. Leerlingen zijn jarenlang nauwgezet gevolgd in hun ontwikkeling. Het schooladvies is gebaseerd op het professionele oordeel van het onderwijsteam op school.

Juiste plek

Het advies van leraren is altijd al leidend en zal ook nu bepalen in welke stroming kinderen instappen op de middelbare school. De minister heeft aan basisscholen gevraagd om in samenwerking met middelbare scholen leerlingen uit groep 8 zo goed mogelijk voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Daarnaast zal op de middelbare school in het nieuwe schooljaar goed gekeken worden of kinderen op de juiste plek zitten. Daar zullen nadere afspraken over worden gemaakt met het voortgezet onderwijs.