14 juni 2018

Cao voortgezet onderwijs: Werkdruk omlaag en lonen omhoog

Werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de werknemers in het voortgezet onderwijs. Het akkoord komt na een periode van actievoeren door de bonden. Belangrijke afspraak in het akkoord is dat de lestaak van leraren wordt verminderd. Zo kunnen leraren meer tijd besteden aan het verbeteren van de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs en wordt er iets gedaan aan de werkdruk in het voortgezet onderwijs. Deze cao zet daarin een eerste stap. De onderhandelaars benadrukken dat voor een echte oplossing extra geld van de overheid nodig is.

Behalve over werkdruk zijn er afspraken gemaakt over de salarissen. Onderwijzend en ondersteunend personeel krijgt een structurele loonsverhoging van 4,5% (2,35% op 1 juni 2018 en 2,15% per 1 juni 2019) en een incidentele betaling van 1% in oktober 2018.

Minder lesuren, meer ontwikkeltijd
Vanaf 1 augustus 2019 wordt er in het takenpakket van de leraar 50 uur op jaarbasis vrijgespeeld. In de praktijk houdt dat in dat leraren 1 uur minder les per week kunnen geven. Het is nodig dat de lestaak van leraren kleiner wordt om de kwaliteit van het onderwijs te behouden en te verbeteren. Cao-onderhandelaar Kyra Keybets van CNV Onderwijs benadrukt dat het een eerste stap is. ‘Wij vinden dat het aantal lesuren verder moet worden teruggebracht tot uiteindelijk 20 uur. Daar zijn we nog lang niet. Daarvoor moet de politiek met meer geld komen. Bonden en VO-raad gaan hier samen actie voor voeren.’

Ondersteunend personeel
Voor het ondersteunend personeel is afgesproken dat het komend jaar extra aandacht wordt besteed aan het loopbaanbeleid en de vermindering van werkdruk. Ook wordt het budget voor scholing gelijk getrokken met het onderwijzend personeel. Voor beide groepen is er straks een budget van 600 euro per jaar.

Klik hier voor het gezamenlijke persbericht en het onderhandelaarsakkoord.

Informatie(bijeenkomst)
Bijeenkomst
Bezoek de informatiebijeenkomst in Utrecht op donderdag 21 juni om 16.30 uur in het CNV-kantoor. Graag vooraf opgeven bij cao-vo@cnv.nl.
Telefonisch
Op woensdag 20 juni tussen 15.00 en 18.00 uur is het mogelijk om telefonisch contact te hebben met de onderhandelaars. Als je graag met een van hen wilt spreken, dan kun je je aanmelden via cao-vo@cnv.nl. Geef je telefoonnummer door en het tijdvak waarin je bereikbaar bent.
Overige vragen
De antwoorden op de veelgestelde vragen vind je hier. Staat het antwoord op jouw vraag er niet bij? Mail dan naar cao-vo@cnv.nl.