24 januari 2018

Cao VO: eerst terug naar leden

Structurele aanpak van werkdruk en een eerlijke loonsverhoging is de inzet van CNV Onderwijs in het cao-overleg voortgezet onderwijs. Sinds september 2017 zijn de bonden en de VO-raad in gesprek over een nieuwe cao VO. Deze gesprekken verlopen moeizaam, mede vanwege het uitblijven van investeringen door het kabinet. Op 23 januari hebben de bonden en de VO-raad (na de schorsing van het cao-overleg in december) opnieuw met elkaar gesproken. De standpunten van de vakbonden en de VO-Raad liggen nog ver uiteen. De bonden hebben aangegeven hun achterban eerst te willen raadplegen om daarna op 20 februari nog een ultieme poging te wagen om eruit te komen. Leden van CNV Onderwijs die werken in het voortgezet onderwijs krijgen volgende week een nieuwsbrief met daarin meer informatie over hoe we jullie mening gaan peilen.