16 november 2017

Cao-overleg voortgezet onderwijs opgeschort

CNV Onderwijs, de andere bonden en de VO-raad hebben op 14 november besloten de cao-onderhandelingen op te schorten. Voordat de onderhandelingen in december worden voortgezet, willen de onderhandelaars wat tot nu toe besproken is, voorleggen aan hun achterban. De cao-onderhandelaars van CNV Onderwijs gaan daarover op korte termijn in overleg met de kaderleden uit het voortgezet onderwijs.