20 februari 2018

Cao-overleg voortgezet onderwijs mislukt

Samen met de andere bonden heeft CNV Onderwijs vandaag geconstateerd dat het niet mogelijk is om met de werkgevers tot overeenstemming te komen over een nieuwe cao. ‘Het is buitengewoon teleurstellend, maar het is niet gelukt’, zeggen onderhandelaars Tom Boot en Kyra Keybets. CNV Onderwijs heeft ingezet op een loonsverhoging van 3,5% en een individueel afdwingbaar recht op werkdrukvermindering, onder meer door minder lesuren voor leraren. De VO-raad biedt een structurele loonsverhoging van 2,35% voor 2018 waarin de 1% incidentele verhoging van 2017 al is verwerkt. Werkgevers zijn daarnaast niet bereid om een eerste betekenisvolle stap te zetten om de werkdruk in het voortgezet onderwijs te verminderen. ‘We hadden gehoopt dat we toch een cao zouden kunnen afsluiten, maar helaas ontkomen we er nu niet aan om onze leden op te roepen om in actie te komen.’ De onderhandelingen voor een nieuwe cao startten in oktober vorig jaar en verliepen moeizaam. CNV Onderwijs heeft de leden de afgelopen weken gepeild over het verloop van de onderhandelingen. Daaruit bleek dat er actiebereidheid is onder de leden.