13 september 2017

Cao-overleg voortgezet onderwijs gestart

Op 12 september is het overleg over een nieuwe cao gestart. Bonden en werkgevers zijn van mening dat er snel een nieuwe cao moet komen. Daarom zijn afspraken gemaakt voor vervolgoverleg in september en oktober. Omdat de cao niet is opgezegd, lopen de huidige afspraken door totdat een nieuwe cao wordt afgesloten.