20 december 2017

Cao-inzet hbo focust op salaris en terugdringen werkdruk en flexibele contracten

CNV Onderwijs heeft, samen met de andere vakbonden, de inzet gepresenteerd voor de nieuwe cao-hbo 2018-2019.

In deze inzet wordt gefocust op:
– Een structurele salarisverhoging van 3,5%.
– Concrete afspraken over het terugdringen van werkdruk. Bijvoorbeeld minder lesuren voor startende docenten en betere regels omtrent inroosteren.
– Concretere afspraken over het terugdringen van het aantal flexibele contracten.

Lees hier de volledige inzet.

Ook de werkgevers hebben hun inzet gepresenteerd. Hun inzet wijkt erg af van de onze. De werkgevers willen vooral minder regels opnemen in de cao, en willen vertrouwen op het goede gesprek tussen de instelling en de werknemer.

De formele cao-onderhandelingen starten begin januari.