27 januari 2011

Bezuinigingen in het onderwijs bedreigen plezier in het werk

87% van de onderwijsgevenden die deze week de Nationale Onderwijs Tentoonstelling  (NOT) bezochten, hebben plezier in het werk. Maar 40% van de ondervraagden ervaart de bezuinigingen van dit kabinet als de belangrijkste factor bij de aantasting van het werkplezier. CNV Onderwijs (53.000 leden) legde ruim 8000 bezoekers de vraag voor welke factoren bijdragen aan het werkplezier en welke het plezier verstoren.

Positief
Van de 8.000 ondervraagden was 46% van mening dat de mogelijkheid om je zelf te ontwikkelen via scholing en cursussen het meest bijdraagt aan werkplezier. 18% zou graag minder werkdruk ervaren en 18% zou meer waardering en respect willen. 6% zou meer willen verdienen. Naast de bezuinigingen zegt 32% van de ondervraagden vooral de administratieve rompslomp als een sterk verstorende factor te ervaren. Patrick Banis, vicevoorzitter van CNV Onderwijs onderstreept dat  ‘deze uitslag duidelijk maakt dat een steeds groter wordend deel van het onderwijspersoneel de bezuinigingen meer dan beu is.’ Hij is er zeker van dat dit een stimulans zal zijn voor de grote onderwijsmanifestatie op 9 februari in Nieuwegein.

Zestig procent van de bezoekers die deelnamen aan de Happy Scan zijn afkomstig uit het primair onderwijs; 18 % uit het voortgezet onderwijs.

De cijfers op een rijtje:

IK HEB PLEZIER IN MIJN ONDERWIJSBAAN!
87 % Ja
12 % Geen antwoord
1 % Nee

WAT DRAAGT HET MEESTE BIJ AAN JOUW WERKPLEZIER?
46 % Mezelf kunnen ontwikkelen
18 % Minder werkdruk ervaren dan momenteel
18 % Meer waardering / respect ontvangen voor werken in het onderwijs
12 % Geen antwoord
6 % Meer verdienen dan nu / een betere CAO

WAT VERSTOORT JOUW WERKPLEZIER?
39 % De bezuinigingen in het onderwijs
32 % De administratieve last
12 % Geen antwoord
9 % Niets
5 % Passend onderwijs
3 % Gebrek aan veiligheid binnen de school.