10 oktober 2017

Bespaar ruim 40% op je contributie!

In veel cao’s heeft CNV afspraken gemaakt waardoor de belastingdienst meebetaalt aan je vakbondslidmaatschap. Vakbondsleden kunnen daarmee ruim 40% van hun contributie terug ontvangen. Vanaf september tot 1 november biedt CNV weer die mogelijkheid via mijnomgeving mijn.cnvconnectief.nl 

Controleer je emailadres
Aan ca. 90.000 gerechtigde leden is hiervoor inmiddels een mail gestuurd. We horen echter dat sommige leden deze mail niet ontvangen hebben. Dit kan zijn omdat we niet beschikken over je juiste (privé)mailadres of omdat het bericht in je E-mail spam box terecht is gekomen. Controleer daarom je contactgegevens via mijn.cnvconnectief.nl en vind daar ook jouw persoonlijke contributiebrief.