14 november 2017

Beperk administratieve lasten

Administratie is een van de belangrijkste veroorzakers van werkdruk en daarmee één van de grootste frustraties van leerkrachten. Dat blijkt keer op keer uit enquêtes van CNV Onderwijs. Een nieuwe brochure van het ministerie van OCW en de Onderwijsinspectie geeft inzicht in welke administratie verplicht is en welke niet. De brochure valt deze week op de mat bij alle scholen in het primair onderwijs en is digitaal te vinden op www.leraar.nl/werkdruk

De brochure maakt inzichtelijk dat een team zelf ook keuzes kan maken over de manier waarop informatie wordt vastgelegd. Aan de hand van dilemmakaarten kunnen collega’s met elkaar in gesprek over welke keuzes in onderwijs en verantwoording het meest opleveren voor leerlingen én leerkrachten.

CNV Onderwijs publiceerde voor de zomer al een schema waarin staat welke administratie en toetsen nou wel en niet verplicht zijn.