10 september 2020

Avicenna College begint met schone lei

Foto: Jan de Groen

Aan de onverkwikkelijke situatie op het Rotterdamse Avicenna College moet zo snel mogelijk een einde komen. CNV Onderwijs is dan ook blij met het advies dat hoogleraar Marc Vermeulen van de Universiteit Tilburg in opdracht van minister Slob heeft uitgebracht. Het sluit aan bij de eerdere oproep om snel te komen tot een plan van aanpak.

De hoop is dat door het stevige pakket aan maatregelen de school weer gaat functioneren zoals behoort, ondanks de toch al moeilijke coronatijd. De nadruk ligt daarbij zeker ook op het zorgvuldig samenstellen van een onafhankelijke nieuwe Raad van Toezicht en bestuur. Jan de Vries, voorzitter van CNV Onderwijs, onderstreept het belang van een externe bestuursadviseur in dit traject. ‘Uitval van lessen en docenten die ziek thuis zitten vanwege verstoorde verhoudingen heeft serieuze gevolgen voor leerlingen én onderwijzend personeel. Die situatie moet zo snel mogelijk worden beëindigd. We hopen dat de aanpak van Vermeulen tot steun is voor iedereen die hier in de school uitvoering aan wil geven. Wij willen onze leden en alle andere personeelsleden daarbij ondersteunen en dragen ook graag bij aan het samenstellen en een goede werkwijze van een nieuwe medezeggenschapsraad.’

Voldoende oog

CNV Onderwijs vraagt hierbij ook aandacht voor het emotioneel verwerken van deze voor iedereen ingrijpende periode. Daarvoor is ruimte, tijd en professionele hulp nodig. De Vries: ‘We spreken de verwachting uit dat een nieuwe interim bestuurder hiervoor voldoende oog heeft en het Avicenna College weer snel een goed functionerende school wordt waar leerlingen, personeel én bestuur veilig en met plezier werken aan goed onderwijs.