8 oktober 2019

‘Appèl op politiek om pensioenkorting te voorkomen’

Dagelijks is er slecht nieuws over de lage rente en de negatieve effecten daarvan op de pensioenfondsen. Door de dalende dekkingsgraad lijken kortingen onafwendbaar. Patrick Fey, vice-voorzitter van CNV Connectief, wil niet dat de gemaakte afspraken voor een toekomstbestendig pensioen in gevaar komen, laat staan dat er gekort wordt. Hij doet een appèl op de politiek.  

‘Het zijn dagkoersen, maar ook dit jaar worden er miljarden aan beleggingsrendement gehaald’, zegt Fey over de financiële situatie van de pensioenfondsen Zorg en Welzijn (PFZW) en ABP, waaraan het gros van de leden van CNV Connectief deelneemt. Toch zijn er zorgen en dat komt door de zeer lage rente. Daardoor dreigen de pensioenen gekort te worden van ambtenaren, leraren en werkers in de zorg. ‘Alles heeft invloed op de dekkingsgraad: het handelsconflict tussen de VS en China, wie het in Italië voor het zeggen heeft, de Brexit, sombere economische voorspellingen. Het zorgt voor onrust op de beurs.’

Kritieke ondergrens

‘Het balletje kan natuurlijk ook zomaar weer de andere kant oprollen, maar het is nu inderdaad zo dat beide pensioenfondsen in augustus een dekkingsgraad hadden die onder de 90 procent lag. De wet is dan duidelijk’, weet Fey. ‘104,7 procent is de minimale dekkingsgraad om alle pensioen te kunnen betalen, 95 procent de kritieke ondergrens. Bij De Nederlandsche Bank moet dan een herstelplan worden ingediend met maatregelen om de boel weer financieel op orde te krijgen. Een daarvan is het korten op de pensioenen. En ja, dat botst met het bereikte pensioenakkoord. De dreigende kortingen op de pensioenuitkeringen leken voor de meeste fondsen van tafel. De pensioenen zouden gemiddeld vaker omhoog gaan, was de verwachting.’

Terughoudend

Fey hoopt daarom dat het niet zover komt. ‘Ik doe echt een appèl op de politiek om dit dreigende probleem van kortingen op de pensioenen op te lossen. Minister Koolmees van Sociale Zaken moet zijn uiterste best doen om dit scenario te voorkomen. Het is niet zo dat het CNV vindt dat er nooit of te nimmer gekort mag worden. Maar zolang er geen sprake is van een beurskrach, moeten we daar wel heel terughoudend in zijn. Temeer omdat veel fondsen al jaren niet hebben geïndexeerd (inflatiecorrectie, zodat de koopkracht gelijk blijft, red.) én omdat we moeten uitkijken voor grote verschillen tussen de generaties. Het is ook moeilijk uit te leggen: er is economische voorspoed. En we hebben naar mijn mening net, na tien jaar strijd, een prima toekomstbestendig pensioenakkoord afgesloten voor werkenden, jongeren en gepensioneerden.’

Enorm draagvlak

Fey herhaalt nog maar even de highlights. Zoals de AOW-leeftijd die voorlopig bevriest: tot en met 2021 blijft die op 66 jaar en 4 maanden staan. Daarna stijgt de AOW-leeftijd wel, maar langzamer dan eerst het geval was. Ook wordt de huidige koppeling met de stijging van de levensverwachting losgelaten; een jaar stijging daarvan betekent niet meer automatisch ook een jaar langer doorwerken, maar slechts acht maanden. Verder wordt het mogelijk om drie jaar voor de AOW-leeftijd te stoppen met werken zonder dat de werkgever daarvoor een boete hoeft te betalen. Zeker voor mensen met een zwaar beroep is dat een belangrijke afspraak. Ook niet onbelangrijk: dat je straks in één keer 10 procent van je totale pensioen bij pensionering kunt laten uitbetalen. Én het wordt makkelijker voor flexwerkers of zzp’ers om zich aan te sluiten bij bestaande pensioenregelingen. Daarnaast is bepaald dat jongeren niet meer meebetalen aan de pensioenopbouw van ouderen. Fey: ‘Onze inzet was het succes van het Nederlandse pensioenstelsel te behouden en door te geven aan de volgende generaties. Daar waren aanpassingen voor nodig en die zijn door 80 procent van de achterban van de bonden geaccepteerd. Dat heeft gezorgd voor een enorm draagvlak waarvan ik hoop dat de minister daar serieus rekening mee houdt.’