25 oktober 2012

AOW-leeftijd sneller omhoog

De formerende partijen VVD en PvdA hebben in hun Deelakkoord over de begroting 2013 afgesproken de AOW-leeftijd nog sneller te verhogen dan was voorzien in het akkoord van de Kunduz-coalitie. In de tabel (zie pdf) valt af te lezen wat de nieuwe AOW-leeftijd wordt.

Na 2021 wordt de AOW-leeftijd in stappen van 3 maanden aangepast aan de stijging van de levensverwachting. Er valt nu nog niet te zeggen vanaf welk jaar de AOW-leeftijd omhoog gaat naar 67 jaar en 3 maanden, laat staan vanaf welke jaren er verdere stappen zullen plaatsvinden.

Fpu en vroegpensioen
Door de hoger wordende AOW-leeftijd ontstaat er een toenemend inkomensgat bij het eerder stoppen met werken. Voor wie nog van de fpu gebruik maakt of kan maken, geldt dat deze uitkering stopt per de eerste van de maand volgend op de maand van 65 worden. Het ouderdomspensioen gaat dan in, maar de AOW pas 1 tot 3 maanden na de verjaardag (zie de tabel). Voor wie 1 januari 2013 al met fpu is, bevat het Deelakkoord van VVD en PvdA een overbruggingsregeling. Deze geldt alleen bij een laag inkomen (met partner- en vermogenstoets) en lijkt voor weinig fpu-ers soelaas te kunnen bieden. Verlenging van de fpu is geen optie. Het overheidsbeleid, om de AOW-leeftijd abrupt te verhogen, ten laste van de pensioenpot compenseren zou de solidariteit te ver oprekken en een verkeerd precedent scheppen. CNV Onderwijs wil wel dat het mogelijk wordt gemaakt het gat te dichten met een klein stukje van het eigen pensioen. Eén maand volledige overbrugging van de ontbrekende AOW kost levenslang circa €4 per maand bruto pensioen voor een gehuwde en circa €6 bruto voor een ongehuwde. Werkgevers zijn met deze aanpassing nog niet akkoord. Wel is al afgesproken dat deze mogelijkheid er komt voor wie gebruik maakt van ABPKeuzePensioen.
 
Werkloosheid
Zolang de maximale duur van de WW niet is bereikt zal deze wettelijke uitkering doorlopen tot de verhoogde AOW-leeftijd. Dat geldt niet voor de bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen. CNV Onderwijs probeert hier in het cao-overleg wel een afspraak over te maken. Maar dat wordt geen gemakkelijke zaak, want het ministerie van OCW en de werkgeversorganisaties willen liefst zo veel mogelijk af van langdurige nawettelijke uitkeringen. De ABP-regeling zal vermoedelijk aangepast worden opdat bij een werkloosheidsuitkering het ouderdomspensioen niet langer verplicht ingaat op de eerste dag van de maand van 65 worden. Dit is nodig omdat het ouderdomspensioen wordt gekort op de WW.

Arbeidsongeschiktheid
WAO- en WIA-uitkering gaan langer doorlopen tot de nieuwe AOW-leeftijd. De aanvullende uitkering van ABP (IP, HPT of AAOP) blijft eindigen op de eerste dag van de maand van 65 worden. Het ouderdomspensioen gaat dan in (en wordt niet gekort op de WAO of WIA). De hogere AOW-leeftijd pakt over het algemeen gunstig uit, omdat de WAO- of WIA-uitkering meestal hoger is dan de AOW.