16 december 2019

Akkoord cao voortgezet onderwijs lijkt nog ver weg

foto: Wilbert van Woensel

Voor het primair onderwijs is er een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao. Helaas lijkt een akkoord over een cao voor het voortgezet onderwijs nog ver weg.

Ondanks het beperken van het aantal onderwerpen is in het overleg tussen CNV Onderwijs, de andere bonden en de VO-raad op 10 december vastgesteld dat de standpunten nog ver uiteenlopen. De verschillen zijn zelfs zo groot dat het niet te verantwoorden is hiermee in te stemmen. Voor de kerstvakantie gaan de cao-partijen nog een poging doen nader tot elkaar te komen.

Besteding gelden werkdruk

De besprekingen zullen in ieder geval duidelijkheid moeten opleveren of er in de nieuwe cao een acceptabele loonontwikkeling wordt afgesproken. Daarnaast willen de bonden afdwingbare afspraken over de wijze waarop het personeel daadwerkelijk betrokken gaat worden bij de procedure en besteding van de €150 miljoen bedoeld voor werkdrukverlichting. Dat geld was al binnengehaald bij het afsluiten van het convenant van CNV Onderwijs en andere partijen met de minister. De leden hebben eerder al aangegeven dat daadwerkelijke betrokkenheid van het gehele personeel daarbij noodzakelijk is. CNV Onderwijs hoopt dat de VO-raad de bonden tegemoet komt, zodat ook voor de medewerkers in het voortgezet onderwijs snel een cao kan worden afgesloten.