14 november 2014

Akkoord ABP-pensioenregeling getekend

De leden van CNV Onderwijs hebben in ruime meerderheid ingestemd met het onderhandelingsresultaat over aanpassing van de ABP-pensioenregeling vanaf 2015. Van de bijna 5.000 leden die meededen aan de digitale peiling stemde 58 procent voor en 26 procent tegen. Ook bij CNV Publieke Zaak was er ruime steun voor het onderhandelingsresultaat. Honderden leden bezochten in oktober de voorlichtingsbijeenkomsten. Op 13 november is het onderhandelingsresultaat omgezet in een akkoord dat ondertekend is door alle partijen.

Aanpassing van de pensioenregeling is noodzakelijk omdat het kabinet bezuinigingen doorvoert waardoor in 2015 minder pensioenopbouw mogelijk is. CNV Onderwijs en CNV Publieke Zaak waren fel tegenstander van dit kabinetsbeleid. De wetswijziging werd echter door de Tweede en Eerste Kamer goedgekeurd. Dankzij de onderhandelingen is de door de politiek afgedwongen versobering van de pensioenopbouw nu voor een groot deel gecompenseerd.

Voor zover het niet lukte om compensatie binnen de pensioenregeling te realiseren is afgesproken om de premiedaling die het gevolg is van de versobering om te zetten in een lagere werknemerspremie én in geld dat per sector kan worden besteed aan extra loonstijging of verbetering van andere arbeidsvoorwaarden.

Onderhandelaar Jorick de Bruin is tevreden met de uitslag van de stemming. Wel wijst hij op de felle discussies tijdens de ledenbijeenkomsten: ‘De leden hebben bij de stemming het hoofd koel gehouden maar ze zijn niet gelukkig met dit resultaat. Iedereen is het sloopwerk van de afgelopen jaren aan de pensioenen meer dan zat. Bovendien hebben we wel wat anders aan ons hoofd dan bezuinigingen van het kabinet doorvoeren. Het ABP moet in staat worden gesteld een pensioen te gaan verzorgen waar je op kunt bouwen. Het niet kunnen indexeren blijft een heel groot probleem en de politiek draagt op geen enkele wijze constructief aan de oplossing bij."