16 april 2020

Advies Onderwijsraad over gevolgen coronacrisis

De Onderwijsraad heeft vandaag een adviesrapport aangeboden aan minister Slob over het ondervangen van de gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs. Dit advies gaat over het primair- en voortgezet onderwijs.

Voorzitter Jan de Vries: ‘Het afstandsonderwijs is op een snelle en bewonderenswaardige manier vorm gegeven. Uit onze enquête blijkt dat onderwijspersoneel zich zorgen maakt over de situatie van kwetsbare leerlingen. Het rapport van de Onderwijsraad onderschrijft dit. Deze leerlingen krijgen thuis weinig of geen ondersteuning om hun schoolwerk goed te kunnen doen.’

Leerachterstand

Volgende week zal het kabinet bepalen of het mogelijk is om het onderwijs op school na de meivakantie weer (deels) op te starten. Terecht stelt de Onderwijsraad dat mede afhankelijk daarvan bepaald moet worden of het nodig is aanvullende maatregelen te nemen om achterstanden weg te werken, daar wil CNV Onderwijs niet op vooruit lopen.

De Vries: ‘Dat er door de crisis leerachterstanden ontstaan is onvermijdelijk. We kunnen van personeel en leerlingen niet het onmogelijke vragen. De werklast door het thuisonderwijs is nu al heel groot. Zij hebben juist daarom behoefte aan vakantie.’

Werkdruk

Uit een recente enquête van CNV Onderwijs onder leden werkzaam in primair- en voortgezet onderwijs en het mbo blijkt dat zij onderwijs geven in de vakantieperiode als oplossing van de achterstanden geen optie vinden evenmin als meer onderwijstijd in de komende periode. De Vries: ‘Onderwijs op afstand heeft tot veel extra werk geleid bij leraren en de werkdruk was al hoog. Onze leden gaven aan dat we voor nu moeten accepteren dat er achterstanden zijn, en geven aan vooral behoefte te hebben aan ruimte en extra ondersteuning om in het volgende schooljaar opgelopen achterstanden in te halen. Dat is zeker voor de kwetsbare leerlingen van belang, om te voorkomen dat de kansenongelijkheid groter wordt.’