20 september 2019

Acties onderwijs hard nodig als kabinet lerarentekort niet structureel aanpakt

foto: Wilbert van Woensel

CNV Onderwijs is van oordeel dat voor de structurele problemen lerarentekort, werkdruk en de loonkloof ook structureel meer geld nodig is. Nu blijkt dat het Kabinet voor 2020 eenmalig haar portemonnee wil trekken om de ‘knelpunten op te lossen’ neemt zij het onderwijspersoneel onvoldoende serieus.

Het lerarentekort tast de kwaliteit van ons onderwijs aan. ‘Dat los je niet op met incidenteel geld voor 2020, zoals de minister-president voorstelt. Problemen zoals de lage salarissen moeten structureel worden aangepakt. Dat moet niet elk jaar opnieuw bevochten worden. Als dit niet verandert, zullen steeds minder mensen voor een baan in het onderwijs kiezen en diegene die er nu werken door de hoge werkdruk het niet meer volhouden’, vreest CNV Onderwijsbestuurder Jan de Vries. Hij noemt het zeer teleurstellend dat de coalitie twee voorstellen van de oppositie voor structureel meer geld heeft verworpen. ‘Wij horen graag zo snel mogelijk wat de minister te bieden heeft en als dit niet substantieel is, dan betekent dat de opmaat van nieuwe acties. Een grote meerderheid van de leden van CNV Onderwijs heeft vorige maand aangegeven dat zij door willen gaan met actievoeren totdat hun problemen serieus worden aangepakt.’

Voorlopige winst

‘Eerder gaf het kabinet aan geen ruimte te zien voor meer geld. Nu ziet heel de Kamer de urgentie van de problemen van het lerarentekort en is dat geld er blijkbaar wel eenmalig. Dat is de voorlopige winst van dit debat en vooral ook van al onze acties en schrijnende praktijkvoorbeelden die CNV Onderwijs in de afgelopen tijd heeft gedeeld’, aldus De Vries. Daar gaan we ook mee door.

CNV Onderwijs is verbaasd over de zorg die het kabinet blijkbaar heeft over de cao voor het primair onderwijs. De bond sluit graag morgen nog een goede cao af. En vanzelfsprekend laten wij daarbij geen euro op de plank liggen. Geld dat bedoeld is voor onderwijspersoneel moet naar onderwijspersoneel. Extra geld voor de aanpak van de knelpunten behoeft dus niet te wachten op de uitkomst van de cao. De Vries: ‘Laten we niet verzanden in een strijd over wie een eerste stap moet zetten. Daarvoor zijn de maatschappelijke gevolgen van het lerarentekort te groot. We hebben geen tijd te verliezen.’