3 januari 2017

ABP verlaagt pensioenen niet

Pensioenfonds ABP hoeft de pensioenen voor onderwijzers en ambtenaren niet te verlagen. Dat heeft het ABP dinsdagochtend bekendgemaakt.

Volgens het ABP zat de dekkingsgraad op 31 december “ruim boven” de kritische grens van ongeveer 90 procent. Het ABP-bestuur stelt de definitieve cijfers eind januari vast.  De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre een fonds in staat is om nu en in de toekomst pensioenen uit te keren.

Het ABP waarschuwt dat de vooruitzichten voor de middellange termijn door de verwachting van een blijvend lage rente en lagere rendementen onzeker zijn. De komende jaren kan het pensioenfonds voor overheid en onderwijs de pensioenen zeer waarschijnlijk niet verhogen.