2 april 2019

Aanvraag Lerarenbeurs 2019-2020

Met de Lerarenbeurs kunnen bevoegde leraren in het primair onderwijs tot en met het hoger beroepsonderwijs een bachelor- of masteropleiding volgen. Zo kunnen zij hun deskundigheid vergroten of zich (verder) specialiseren. Leraren ontvangen een financiële tegemoetkoming voor collegegeld en studie- en reiskosten. Daarnaast kan het schoolbestuur subsidie krijgen om de leraar studieverlof te geven en een vervanger aan te stellen.

Van 1 april tot en met 30 juni 2019 kunnen leraren in het primair en voortgezet onderwijs, MBO en HBO een Lerarenbeurs aanvragen voor een master- of bachelor studie, post initiële master, of een premaster- of schakeltraject. De beurs bestaat uit twee subsidies. De leraar ontvangt subsidie voor studiekosten, studiemiddelen en reiskosten. De werkgever kan subsidie ontvangen om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen. Ook leraren zonder vast contract kunnen aanspraak maken op de Lerarenbeurs. Daarmee worden leraren die werkzaam zijn in een invalpool ook in staat gesteld een extra opleiding te volgen. Door gebruik te maken van de Lerarenbeurs kunnen zij zich verder ontwikkelen en hun kansen vergroten op de arbeidsmarkt.

Je kunt de Lerarenbeurs aanvragen van 1 april 2019 tot en met 30 juni 2019. Meer informatie en het aanvraagformulier vind je op www.duo.nl/lerarenbeurs