9 januari 2019

­­­Veelgestelde vragen over de actiebereidheid CNV Onderwijs

Wat is er aan de hand? Sinds wanneer is sprake van een actie?

 • AOb heeft via een artikel in de Volkskrant (9 januari 2018) aangekondigd een actieweek te willen starten in de week van 10 maart en ze hebben een landelijke stakingsdag aangekondigd voor 15 maart. Dit geldt voor het PO, VO, MBO, HBO en WO. Thema van de actieweek is ‘Investeren in het onderwijs’. Daar doen wij ook aan mee! In deze week zullen wij met zoveel mogelijk andere partners aandacht vragen voor het onderwijs. Ruimte, geld en professionaliteit is nodig om de kwaliteit van onderwijs te blijven garanderen.
 • In alle sectoren herkennen wij dat er hoge werkdruk is en dat er een roep is om meer erkenning en waardering. In alle sectoren proberen we dat op vele fronten te bereiken. Een actieweek kan helpen om aandacht te vragen voor werken in deze mooie sector en dat daarvoor investeringen op korte en lange termijn nodig zijn is duidelijk. Maar we gaan om dit te bereiken niet staken, zoals AOb van plan is.

 

We lezen in het artikel dat CNV Onderwijs wel meedoet met de actieweek. Waarom dat wel en niet staken?

 • Wij gaan zeker actie voeren die week. Maar daadwerkelijk staken op 15 maart, daarover heeft de voorzitter van CNV onderwijs Loek Schueler het volgende gezegd: “CNV doet niet mee met de staking. Ik vind dit geen goed moment. We zitten momenteel midden in de onderhandelingen met het PO om meer geld te krijgen voor schoolleiders, leerkrachten en conciërges. Omdat het PO onze grootste club is en wij nog volop in onderhandeling zijn, wachten we eerst de uitkomsten af. Als dat spaak loopt, ligt dat anders”.
 • Daarnaast vindt CNV Onderwijs het moment van 15 maart slecht gekozen. AOb lijkt zich te richten op de verkiezingen bij Provinciale Staten terwijl zij geen invloed hebben op extra miljarden naar onderwijs. Politieke beïnvloeding doen wij op andere manieren, niet door te staken. Wij zijn continue in gesprek met onze leden over wat zij nodig hebben en dat brengen wij doorlopend onder de aandacht in Den Haag (stille diplomatie). Niet sexy, wel effectief.
 • Staken is het uiterste middel. Loek Schueler ziet nu niet in waarom onderwijspersoneel, ouders, studenten en leerlingen daarmee belast moeten worden. Aandacht vragen voor het onderwijs is goed! Het beroep moeten we promoten. Investeren in goed onderwijs is zeker ook ons motto!
 • De manier waarop de AOb dat doet is niet onze manier. Wij voeren constructief overleg. AOb wil het hele onderwijs platleggen. Dit vinden wij op dit moment niet krachtig en effectief.

 

Waarom staken we niet? Dat is toch juist het middel?

 • De stakingen in aanloop naar het regeerakkoord in 2017 hebben duidelijk vruchten afgeworpen. De stakingen daarna hebben geen effect gehad op extra geld voor onderwijs. Dus het juiste moment kiezen is cruciaal bij staken.


Waarom heeft CNV Onderwijs niet bij de leden gepeild of zij willen staken?

 • Wij peilen de stakingsbereidheid wanneer er een momentum is om te staken. Wij zien dit nu niet. Investeren in onderwijs blijft nodig maar staken is een behoorlijk ingrijpend middel wat je alleen inzet als je denkt dat het op de korte termijn ook daadwerkelijk iets oplevert. Als dat moment zich voordoet peilen wij direct onze leden.
 • Doordat wij dagelijks op scholen zijn, kennen we de zorgen van het onderwijspersoneel in alle sectoren. Dat de werkdruk hoog is weten we en daar moet ook iets aan gebeuren. Dat nemen we ook mee in de cao-onderhandelingen. Dit heeft ook in iedere onderwijs-cao, afgelopen jaar, afspraken opgeleverd voor werkdrukverlaging.
 • De zorgen en behoeften van onderwijspersoneel over onderwerpen zoals passend onderwijs, werkdruk en lerarentekort brengen we ook doorlopend (buiten de media) onder de aandacht bij de politiek. Staken doe je als onderhandelingen vastlopen en je geen andere mogelijkheid meer ziet om iets te bereiken. Dat is niet de situatie waar we nu in zitten. Wij peilen niet omdat een andere vakbond dat doet.

 

Vindt het CNV dan niet dat er meer geïnvesteerd moet worden in het onderwijs?

 • Nee, natuurlijk vinden wij dat er meer geld bij moet. Het geld is nodig voor extra handen in de klas, het aantrekkelijker maken van werken in het onderwijs.

Lees meer