• 19 oktober 2018

  cao onderwijsdienstverleningonderwijsdienstverleningPrimair onderwijs

  Onzekerheid arbeidsvoorwaarden leraren gvo/hvo

  ‘Het is inderdaad denkbaar dat de keuze voor bekostiging meer onzekerheid voor gvo/hvo- onderwijs) met zich meebrengt dan het verstrekken van een instellingssubsidie.’ Dat schrijft minister Slob v

 • 19 oktober 2018


  Oproep voor gesprek

  Jij bent er voor anderen. Ik ben er voor jou’, varieert voorzitter Loek Schueler op de bekende slogan van CNV Onderwijs. ‘Ik zit inmiddels twee jaar op deze plek en ben benieuwd hoe de leden deze

 • 18 oktober 2018

  voortgezet onderwijs

  Aftrap Maand van het Voortgezet Onderwijs

  ‘Ik vind het fijn dat er dieper wordt ingegaan op de cao’s, daar heb ik nog wel wat vragen over’, zei Bé Kuijpers, onderhoudsmedewerker op Christelijke Scholengemeenschap Vincent van Gogh in Be

 • 17 oktober 2018


  SOCIAAL NEDERLAND

  Merk jij het ook, bij jezelf of bij mensen in je omgeving? Moeite om rond te komen, een hogere werkdruk, magere arbeidsvoorwaarden en onzekerheid over inkomen of pensioen. In de concurrentieslag tusse

 • 12 oktober 2018


  Hoe pakken we het nijpende tekort aan leraren, schoolleiders en onderwijsassistenten aan?

  Het tijdschrift Schooljournaal van CNV Onderwijs staat deze maand helemaal in het teken van het lerarentekort, met praktijkverhalen van scholen en mogelijke oplossingen. Voorzitter Loek Schueler was g

 • 12 oktober 2018

  Algemeen nieuws

  Heb jij een slapend dienstverband?

  Met de invoering van het nieuwe ontslagrecht is per 1 juli 2015 ook de transitievergoeding in het Burgerlijk Wetboek gekomen. Deze ontslagvergoeding is verschuldigd aan werknemers die worden ontslagen

 • 11 oktober 2018

  Middelbaar beroepsonderwijsPrimair onderwijsvoortgezet onderwijs

  IN NIEUWSTE EDITIE SCHOOLJOURNAAL: Aanpak lerarentekort vraagt om samenwerking

  Tips en adviezen voor scholen en leraren van collega's uit het land en andere direct bij het onderwijs betrokkenen, voor aanpak van en omgang met het lerarentekort.

 • 9 oktober 2018

  algemeenAlgemeen nieuwsCNV Schoolleiders

  Schoolleiders in beeld

  Schoolleiders komen vandaag in actie voor een eerlijk salaris en meer steun. Ze zetten in hun mail de afwezigheidsassistent aan, met een tekst die duidelijk maakt waarom meer erkenning en waardering v

 • 9 oktober 2018

  Algemeen nieuwscao primair onderwijsPO Actueel

  Infographic werkverdelingsplan cao PO

  Scholen werken dit schooljaar nog volgens het basismodel (met een maximum van 930 lesuren) of het overlegmodel (zonder vastgesteld maximum aan lesuren). Beide modellen komen te vervallen en worden van

 • 8 oktober 2018

  cao voortgezet onderwijs

  Ondersteuning bij uitvoering cao afspraak over werkdruk en ontwikkeltijd VO 

  In de cao VO is een afspraak gemaakt over werkdruk en ontwikkeltijd. Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt in het takenpakket van leraren 50 uur op jaarbasis vrijgespeeld om in te zetten als ontwikkelt