Meer nieuwe instroom en minder voortijdige uitstroom!

CNV3A uitstroom vergrijzing

Onderwijs raakt 30 procent ervaren leraren kwijt

Zo’n 30 procent van het onderwijspersoneel nadert de pensioengerechtigde leeftijd. Onder de schoolleiders is dit percentage nog hoger!

In het primair onderwijs is 59,9 procent van hen in 2018 boven de 50 jaar, in het voortgezet onderwijs is 69 procent van de schoolleiders ouder dan 50 jaar. Ook zien we een grote groep onderwijsondersteunend personeel uitstromen vanwege het naderen van de pensioenleeftijd. Veel kennis en ervaring verdwijnt hierdoor de komende jaren uit het onderwijs.

Helaas zijn er weinig leraren, ondersteuners en schoolleiders om het werk over te nemen. Dit betekent ook dat oudere werknemers niet kunnen afbouwen, hoewel het wel vaak de wens is om minder uren te werken.

 

De instroom van studenten met een pabo-diploma in de afgelopen 15 jaar gehalveerd (CenteERdata, 2018). Begin deze zomer bleek uit gegevens van de Hbo studiewijzer dat voor dit studiejaar de inschrijvingen voor de lerarenopleiding het laagst zijn in vergelijking met andere hbo-opleidingen. Werken in het onderwijs is niet populair. Dit blijkt ook uit de ranglijst van aansprekende beroepen. Op deze zogenaamde ‘beroepenprestigeladder’ is de leraar primair onderwijs in de afgelopen jaren van plek 42 naar 69 gezakt en de tweedegraads leraar voortgezet onderwijs van 34 naar plek 50 (ROA, 2017).

CNV3B instroom pabo afgestudeerden

Wat is hiervoor de oplossing?

Zorg dat imago en status zo snel mogelijk verbeteren, zodat meer mensen kiezen voor het onderwijs! Het vak moet nu écht aantrekkelijker worden door verlagen van werkdruk en betere loopbaanperspectieven. CNV Onderwijs liet met eerdere campagnes zien hoe mooi het is om in het onderwijs te werken. Maar de omstandigheden moeten echt verbeterd worden! Het onderwijs verdient veel meer waardering!